“L’oposició no pot ser la responsable de la falta d’acord entre els membres de l’equip de govern”.

“En el Ple de dia 9 varen tenir lloc les darreres espolsades de la vella manera de fer política”
 

Despeses electoralistes innecessàries. Fa devers mig any que l’equip de govern compta amb un informe pericial que reparteix culpes entre els que varen intervenir en el segellament de l’abocador de Son Terrassa. El batle s’ha reunit amb tothom excepte amb l’empresa constructora, la qual, curiosament, té la seu al nostre municipi i té comunicació constant amb l’equip de govern. MÉS per Capdepera ha demanat, almanco una dotzena de vegades, per què l’ajuntament no cita aquesta empresa per a reclamar-li la seva part. No confiam que es faci res abans de les eleccions.

Mentrestant, la partida de més d’un milió d’euros pressupostada per tornar els diners de la subvenció de l’abocador s’està gastant en despeses electoralistes. Les darreres, a un mes de les eleccions, per a instal·lar un marcador electrònic al camp de futbol i per a unes proteccions a la grada, millores que pareix que ningú ha exigit i que són qualsevol cosa menys urgents. La prova que no són actuacions urgents és que no estaven pressupostades.

Amb les necessitats que té el nostre municipi, inclús dins el mateix departament d’esports, ens sembla una frivolitat i d’un electoralisme desmesurat que es gastin 30.000 € en un marcador electrònic i altres elements no urgents, havent d’acudir als diners d’altres partides. En definitiva, pensam que són les darreres espolsades de la vella manera de fer política.

Cementiri. Una setmana abans del Ple d’abril, alguns membres de l’equip de govern varen demanar que el plec de condicions per treure a concurs la gestió i manteniment del cementiri municipal quedàs damunt la taula, ja que presentava deficiències. Però, 24 hores abans del Ple del passat dijous, se’ns va comunicar que finalment es tractaria aquest assumpte en el plenari per la via d’urgència, sense temps per a estudiar el tema.

Ja en el Plenari, l’equip de govern no va comptar amb la presència de regidors suficients per a tractar la qüestió del cementiri de forma urgent –ells sabran els motius d’aquesta situació –. En conseqüència, aquest punt va quedar damunt la taula. MÉS per Capdepera, sense quasi temps per analitzar una assumpte de tanta transcendència, es va abstenir en la votació de la urgència.

Ja hem manifestat en nombroses ocasions, aquesta legislatura, que aquesta forma de governar, de”mando y ordeno”, provoca constants problemes interns, els quals, per desgràcia, ja criden poc l’atenció, donada la seva normalitat.

 

MÉS per Capdepera