Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1104

Es Grup  presenta a Mateu Melis com a candidat a la batlia de Capdepera 

En Assemblea General celebrada el passat 24 de Març, se elegí a Mateu Melis com a  candidat de “Es Grup” a les properes eleccions municipals.

“Ens presentam com únic partit independent, sense dependre de la disciplina que imposen els  partits d’àmbit autonòmic a las diferents agrupacions municipals”.

Durant les tres darreres legislatures ens hem convertit en l’únic partit capaç de dialogar, pactar i oferir estabilitat als distints equips de govern, sempre en benefici del municipi malgrat se'ns pugui tractar de “giracasaques” o oportunistes, sense importar-nos el cost electoral.

El temps ens dóna la raó. Ja no és produeixen majories absolutes, entre d'altres qüestions perquè no condueixen a res.. Mancarà més que mai diàleg i pactes, cosa que hem demostrat amb escreix que som capaços d’arribar a acords. Estam cansat de sentir que si dretes o esquerres. Als pobles el  que fa falta és una bona gestió.

En Es Grup, aquesta “convivència” amb les diferents ideologies ens ha enriquit i ens han fet més forts i capaços de solucionar els problemes de la gent sense marginar a ningú per la seva suposada ideologia o tendència política.

Estams convençuts que la nostra participació a la política municipal ha estat positiva y por això, ens tornam a presentar amb la mateixa  il·lusió i compromís del primer dia.

 

 

Es Grup.