Fins dia 27 de febrer es poden presentar instàncies per a les paradetes d'artesania.Divendres dia 6 de març es publicarà a la web municipal el llistat provisional d'admesos al MERCAT. i s'obri el termini de 6 dies naturals per presentar al·legacions.

Divendres dia 13 de març es publicarà el llistat definitiu de paradadetes del MERCAT MEDIEVAL 2015 aprovada per la Junta de Govern.

L'Ajuntament emetrà la liquidació de pagament del 50% que s'haurà de pagar abans de dia 30 d'abril. Aquesta liquidació es podrà recollir a departament d'intervenció de l'Ajuntament o els dies de les reunions.

Es convocarà als representants de les paradetes a la reunió que els hi correspongui els dies següents:
Dimecres dia 18 de març paradetes de menjua
Dijous dia 19 de març paradetes d'artesania
Divendres dia 20 de març paradetes d'associacions.
Totes les reunions seran a les 20h al Centre Cap Vermell de Cala Rajada (Carrer de l'Agulla, 50)

Salut i alegria!