OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ
AULA DE CAPDEPERA
CURS 2014-2015

 

ENSENYAMENTS INICIALS. NIVELL II – CONSOLIDACIÓ -

Destinataris: majors de 18 anys sense estudis

Finalitat: El nivell de consolidació o nivell 2 té com a finalitat consolidar i reforçar els coneixements i tècniques bàsiques de lectura, escriptura i càlcul ja adquirits i ampliar els coneixements de ciències naturals i socials.

Lloc: Aula d’adults de Capdepera,

Horari: Dilluns, dimarts,dimecres i dijous  16:00 a 17:50h

Hores: 8  hores setmanals

Inici: 01/10/2014 Final: 19/06/2015

Preu: Gratuït

Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ESO

Destinataris: persones majors de 18 anys, o que els compleixen en l’any natural en què es presentin a les proves.

Finalitat: facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys a la titulació acadèmica

bàsica, el graduat en ESO.

Lloc: Escoles Velles

Horari: Dilluns i Dimecres de 16:00 a 19:50h i Dimarts i Dijous  de 18:00 a 19:50h

Hores: 12 hores setmanals

Inici: 01/10/2014 Final:   Fins a la data de la realització de la prova

Preu: 10€ per mòdul matriculat

Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS AULA CAPDEPERA

El dies 15, 16, 17, 22, 23 ,24, 29 i 30 de setembre de 2014

Horari: De dilluns a dimecres  de 17:00 a 20:00h

Lloc : Centre Cap Vermell c/ de l’Agulla nº 50  de Cala Rajada