"El Govern del PP, sense dur-ho en el seu programa electoral, va en contra de la Comarca de Llevant, no soluciona el problema de la mobilitat i la deixa a expenses del transport privat. Per a qui governa el PP? A qui representa?"El Govern Balear anuncia destinar  5.515.000 euros a convertir les actuals obres inacabades del tram ferroviari Manacor-Artà en una via verda.  L’import aprovat pel Govern per a l’execució d’aquest corredor verd es desglossa en les tres anualitats següents: 15.000 euros el 2013; 2M€ el 2014, i 3,5M€ el 2015.

Després d’un estiu d’intoxicacions i mentides  sobre el cost de la línea per  usuari mesclant costos d’infraestructures amb la despesa corrent del servei la portaveu del Consell de Govern ha afegit al banyat reiterant que per ser viable són necessaris 5 milions d’usuaris a l’any.  Però de fet no han mostrat mai els estudis fets.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori fa gala de la política autoritaria que ja ens te avesats aquest Govern. Fer i des fer sense escoltar el que diuen els ciutadans. Recordem que aquesta línea de tren, llargament reivindicada, ha estat sol·licitada per tots els ajuntaments del Llevant cada legislatura. El mes de maig els cinc batles de la comarca signaren la petició de continuar les obres i el compromís d’impulsar-les més enllà del 2015 (veure foto, Manacor 26-5-2013).


Tots els representants de l’oposició, parlamentària i extraparlamentària) signaren el compromís de que quan governin tornaran a impulsar el tren de Llevant. (veure foto Can Alcover 5-6-2013)

Així doncs, el Govern del PP, sense dur-ho en el seu programa electoral, va en contra de la Comarca de Llevant i la deixa a expenses del transport privat. Per a qui governa el PP? A qui representa?

La vies verdes són per aquelles vies de tren que han deixat de funcionar. No és el cas! Aquí es perdrà la inversió feta, es renuncia al finançament estatal íntegre i el Govern Balear assumeix una despesa més que no li correspon: Massa errors!

Quan a Tota Europa i a tot el món el tren és un símbol de progrés, de sostenibilitat, d’estalvi energètic a Mallorca li donam l’esquena. Perquè? Quins interessos ocults hi ha?

Lamentam aquesta manera de fer política contra la gent. La via verda no resol cap problema de mobilitat del Llevant de Mallorca.

Per acabar volem manifestar que no es poden decidir infraestructures que depenguin del color polític dels governs. Si el Pla Director sectorial de transports vigent s’aprovà pel Parlament de les Illes Balears  per unanimitat, no es pot arribar ara a cap acord? Haurem d’esperar a que el 2015 hagi un canvi de Govern?

Mentres, la Plataforma gestionarà amb la Fundació de Ferrocarrils Espanyols que no admeti a registre aquest itinerari dins aquesta  xarxa i no descartam una gran mobilització a Palma amb cotxes.

 

 Plataforma pel tren de Llevant