Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 1791
Resposta al Sr. Albert Llull

 

No solc respondre a les opinions d’altres companys que es dediquen a la política, ja que crec que he demostrat sobradament, en la meva trajectòria en aquests afers, respecte a totes les opinions de qualsevol qüestió i assumpte, tant si les compartesc com si no.

 

Ara bé, en la seva resposta a aquesta revista digital, vostè afirma de forma totalment subjectiva que l’únic interès que tenc és el de crear polèmica, i no hi estic gens d’acord.

 

Abans de res, he de dir-li que quan l’equip de govern va aprovar la celebració dels plenaris cada dos mesos, ja vaig dir que em semblava bé si era bo per a l’organització de l’equip de govern. A l’oposició tenim altres mecanismes per a fiscalitzar la vostra labor, com per exemple la premsa. És el que jo utilitz i ho seguiré fent cada vegada que ho trobi oportú.

 

Seré breu en la meva resposta, ja que el que he sol·licitat a l’ajuntament ja és de tots conegut i se resumeix amb una sola frase: “És arena de la mateixa zona la que s’ha abocat damunt Cala Agulla?”.

 

Crec que vostè, que està al front del departament de Medi Ambient, a petició d’un partit a l’oposició i veient el rum-rum que circula pel poble i els resultats de l’enquesta d’aquesta mateixa revista digital, podria fer alguna cosa més que mirar cap a un altra costat i convidar-me a denunciar els fets. Per a això tenim un equip de govern, al qual pagam, perquè defensi els interessos generals de tot el poble i si ho troba adient, actuï, és a dir, governi. Al cap i a la fi, tot en gros li he demanat una comissió informativa per a parlar-ne i si cal, ajudar-lo a prendre les decisions que calguin, mai per crear polèmica com vostè afirma.

 

Ja per acabar, afegesc l’acord de ple (pres per unanimitat), relatiu a aquest tema i allò que reclamàvem (el seu partit també), i així entendrà el motiu de les nostres reivindicacions.

 

 

Acord del plenari 2008

 

 

 

 

Atentament,

 

Mateu Melis i Tous