Mitjançant la present ens posam en contacte amb vostès per aclarir els malentès que creim que s’ha produït...


Mitjançant la present ens posam en contacte amb vostès per aclarir els malentès que creim que s’ha produït una vegada llegit a la seva revista digital la “Informació relativa al Concurs de Fotografia de l’Esperança”, exactament a “Apunt respecte a la participació d’alumnes de l’escola s’Auba de Cala Rajada”, molt especialment quan es diu “ens hem trobat amb la negativa de la direcció s’Auba al·legant qüestions d’organització interna de l’escola, la qual cosa respectem”.

I, per tant, volem esclarir que:

La Direcció del CEIP S’AUBA ha col·laborat sempre amb l’obreria de l’Esperança -tal com hem corroborat per telèfon amb Dª Joana Colom- en tot el que ens han demanat. Així, hem participat per exemple en activitats organitzades per l’obreria, ambcol·laboració amb l’Institut, al castell. I així mateix sempre -a través de la Prefectura d’Estudis- hem tramès als nostres alumnes les ofertes, com per exemple la del concurs de fotografia, que l’obreria ens ha comunicat, des d’un caire tradicional, i no des d’un contingut religiós, recordant que el nostre col·legi es defineix com a laic.

Ens sap greu i ens sorprèn moltíssim que hi hagi hagut aquest malentès, perquè el nostre col·legi té una llarga trajectòria en el tractament de la convivència al col·legi, fomentant els valors de respecte, responsabilitat i solidaritat, i creim que paraules com les descrites anteriorment no ajuden a desenvolupar els esmentats valors.

Moltes gràcies.

Atentament,
La Direcció CEIP S’AUBA

Cala Rajada a 16 de novembre de 2015.