Segueixen Ies mostres d’incivisme, i no son alemanys.

Carrer des Moll, encreuament amb Carrer Sant Andreu, dia 15 de juliol.

Vegeu també l’interior del solar que hi ha darrera dels contenidors.


Toni Juan