Em pos en contacte amb la vostra revista "Cap Vermell" amb l'única finalitat d’aportar una mica de llum a la polèmica sorgida arran dels reservats destinats als lloguers de cotxes o Rent a Car a la via pública i fer referència també al malestar que això comporta als veïnats.


La Llei 10/2010 de 27 de juliol de “mesures urgents relativa a determinades infraestructures i equipaments d’interès general, en matèria d’ordenació del territori o d’impuls a la inversió”, en el seu article nº 4 referent a les empreses de lloguer de cotxes deixa clar que aquestes empreses podran convenir amb els ajuntaments la utilització dels carrers i espais públics per aparcar els cotxes que no estiguin llogats, sempre que aquesta excepció no permeti l’aparcament de més de tres cotxes a la via pública. Quedi clar, doncs, que les empreses de lloguer poden aparcar a la via pública un màxim de tres cotxes sense estar llogats a un lloc designat per l’ajuntament. També dir que segons l’ordenança municipal de l’ajuntament de Capdepera, reguladora del lloguer de vehicles sense conductor, aprovada a la sessió de dia 04 d’abril de 2007, en el seu article 8.1 també deixar clar que tots els vehicles de lloguer sense conductor hauran de dur en un lloc ben visible un adhesiu amb el nom de l’empresa per tal que el vehicle sigui identificable en tot moment.

És més que evident que els ajuntaments tenen legislació més que suficient per evitar abusos i minimitzar molèsties als ciutadans, així com evitar perjudicis a les empreses de lloguer de cotxes que compleixen estrictament la legalitat vigent. Altra cosa és que hi hagui voluntat política real d’aplicar-la.

Recentment, un conegut restaurant a la carretera de Cala Agulla ha decidit traspassar el seu negoci pels perjudicis que li ocasiona un nou reservat per a tres cotxes d’una nova empresa de rent a car. Evidentment, tres cotxes no suposen un problema, però si els 30 o 40 vehicles sense llogar aparcats als voltants d’aquest negoci. De fet, hi ha algunes empreses, poques, que incompleixen clarament la legislació, perjudicant tant a veïnats com a les empreses legals, i tot i tenir l’administració local les eines necessàries, aquesta no pren les mesures que li pertoquen.

Des d’AEVAB (Associació empresarial de vehicles de lloguer de Balears) volem expressar el nostre malestar per aquesta situació. Des de l’associació feim grans esforços per a difondre i aplicar la legislació que ens afecta, i és per això que aprofit per demanar des d’aquí un enteniment i col·laboració amb l’ajuntament de Capdepera, per evitar aquests perjudicis, que fan malbé la nostra imatge i igualment afecten injustament els nostres veïnats

 

Atentament,

Andreu Artigues Lliteras
Vicepresident d’AEVAB