Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 1952En referència a la carta escrita pel seu partit PP per al·lusions (a primer cop, després d'una llegida, millor hagués estat titular-la per il·lusions)...Benvolguda candidata a batlia del PP,

En referència a la carta escrita pel seu partit PP per al·lusions (a primer cop , després d'una llegida, millor hagués estat titular-la per il·lusions) li respondria, amb il·lusió, respecte al manteniment de camins i carreteres que si vostè fa els comptes de la vella així, mal llamp ens pegàs, si vostè ha de governar l’ ajuntament! De totes formes crec que se fa un flac favor a laseva candidatura i, sobretot, al seu partit PP en posar en dubte la manca de necessitat d’aquest servei, sol·licitat fa molts d’anys per bona part dels ciutadans del municipi. I, sorpresa!!!, senyora María Isabel Vives Liberal, aquest servei mai no ha estat dut a terme per la brigada exclusivament. Ja li he dit un parell de cops que abans d’escriure s’ha d’informar perquè si no ho fa així deixa palès la seva ignorància sobre els mecanismes de l’ajuntament.

Em sap greu que parli de la brigada amb adjectius como ara humil, que funciona. La brigada és un departament de l’ajuntament, capdavanter en solucionar els problemes d’infraestructura del nostre municipi i ,avui per avui, és la mà executora del nostre ajuntament. Pel que fa a la quantitat de personal que compon la brigada això sí que és un altre tema. No es faci il·lusions de que pugui enganar al personal de la brigada ni als ciutadans del nostre municipi. No vengui fum blau que els ciutadans ja el varen comprar el 2011 a nivell estatal i autonòmic. Faci el favor de demanar explicacions al senyor Rajoy o a la senyora Delegada de Govern, per cert, per si ho ha oblidat durant aquests quatre anys, són del PP, que han fet la vida impossible a tots els ajuntaments amb el seu afany de retalls. Els retalls de personal ens han vingut imposats des del seu govern, del PP, i crec que no ha de venir a demanar explicacions al batle de Capdepera.

Pel que fa a la concessió del cementiri no li penso dir res més que pregar-li que compleixin amb els seus deures i es presentin algun dia a les comissions informatives que a tal efecte hem convocat i no se dediquin a fer demagògia pel carrer i per la premsa i coneixerà, i segur que serà una sorpresa per vostè, que per presentar-se a la concessió de cementiris has de tenir una qualificació tècnica. Recordi, Sra. Vives,que l’encomana dels seus votants era per fer feina a l’ajuntament.

Per tant, li demano un poc més de seriositat per part del PP. Manco demagògia i ocupi el seu lloc com a defensora de les idees del seu partit PP, aquelles mateixes que han produït un endeutament més del que hi havia al Govern Balear, xifrat en 1.800 milions d’euros, mentre que ens han posat la corda al coll als ajuntaments i hem fet el que ens han demanat. I com exemple li puc recordar l’endeutament de l’ajuntament de Capdepera el 2011, 21 milions d’euros i ara al 2015, 9 milions.

Finalment, (obviaré la resta del seu escrit, bàsicament, perquè són clixés que vostès van repetint i que, cregui’m, ningú no se’ls creu) NO pactarem MAI amb el PP, un partit que es va presentar el 2011 a l’Estat, al Govern , al Consell Insular i al municipi i ha mentit com mai no ho havia fet cap partit, incomplint tots i cada un dels punts que portaven al seu programa electoral. I pel que fa a una legislatura convulsa i d’augment del deute triplicat, vagi al PP que li donaran lliçons, com li he dit abans. No es faci il·lusions i cregui que el poble s’empassa aquests intents de transparència i de bona voluntat del PP. Fa estona que el seu PP es va treure la pell d’ovella. I crec que l’operació maquillatge de la seva candidatura li pot sortir com d’altres.

Rafel Fernández Mallol (Candidat a batlia del PSOE)