Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 2197“L'any que ve farem un altre mural al moll de Cala Rajada, encara que els pesi a alguns”. Aquestes paraules, més o manco literals, de l'artista Gustavo Peñalver, varen ressonar al moll com a colofó de l'entrega de les seves serigrafies als afortunats. També, com a expert en la matèria, Gustavo va mencionar l'artista Jaume Fuster, ressaltant la seva pintura mural de l'escenari que va presidir tots els actes de les festes del Carme.

Em va sorprendre aquest comentari seu sobre el seu mural inaugurat fa poc al moll pel que comporta de repte i per la seguretat de qui sap que la decisió d'un segon mural és segura i està “fermada i ben fermada”. En principi em pareix positiu dignificar el nostre moll amb obres d'art que afavoreixen el nostre goig estètic i intel·lectual i fan d'aquest lloc una mena de “moll artístic”, mai vist per mi a ports semblants al de Cala Rajada, sempre que no suposi una càrrega econòmica a les escasses arques municipals, como pareix que és el nostre primer cas; bé per la generositat de l'artista, del ceramista, del constructor i dels espònsors. Esper que d'aquesta manera el nostre poble sigui conegut més pel seu nivell artístic que pels excessos (brutor, droga, renou, balconing...) dels turistes joves que ens invadeixen cada estiu; seria interessant una petita enquesta a aquesta joventut sobre si recorden el tema del mural del moll i el nom de l'artista; ens podrien sorprendre els resultats. Amb aquesta acció de revestiment artístic del moll i altres mesures complementàries anam caminant, a poc a poc, cap a un turisme més respectuós, culte i possiblement també més rendible.

Però, i aquí ve la part crítica, el problema rau en com elegir els temes artístics i els autors entre el bon grapat d'artistes gabellins i cala-rajaders de naixement o d'adopció, del qual és coneixedor i potenciador el departament de Cultura del nostre Ajuntament. Suposo que també aquests artistes desitgen exposar als seus conciutadans la seva experiència estètica i poder participar de manera altruista a millorar l'estètica del port i col·laborar econòmicament amb les festes del Carme; és qüestió de fer una oferta més àmplia i participativa. 

A més, es tracta d'una decisió d'un organisme públic, el nostre Ajuntament, per col·locar una obra d'art a un lloc també públic. I, per això, en aquests casos les formes són molt importants. Existeix un plan global d'actuació artística al moll, amb projectes a realitzar segons les diferents etapes previstes, o s'actua segons una improvisada iniciativa dels nostres responsables polítics i culturals? S'ha obert un concurs públic sobre temes i formats artístics a realitzar i dirigit als nostres artistes locals? S'ha creat una comissió d'experts que valorin i decideixin objectivament les propostes més adients? Aquestes preguntes no són retòriques i, segons la meva informació gens privilegiada, sinó la publicitada, les respostes a totes aquestes preguntes crec que seran negatives.

Estic totalment a favor en seguir fent una mena de “moll temàtic” com a oferta cultural que contraresti la simple oferta de sol, platja i discoteca. I, en aquest sentit, no em pesaria un segon mural al moll de Cala Rajada, però sempre dins un pla d'actuació més global, públic i participatiu, seguint les pautes a dalt esbossades per evitar possibles casos de greuge comparatiu, d'amiguisme i de tràfic d'influències que, com sabem, s'han donat en altres llocs de la nostra terra balear i espanyola.

Luís Cerrada