Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 1521


"Pedro", on és
el nom de Capdepera?

 

Es curiós, a més de saludable, que cada vegada que un escriu sobre First Sun  i/o els hotelers, surti qualcú replicant  els meus comentaris. Sempre es interessant  crear opinió o debat. La darrera vegada que algú va contestar, ho va fer signant com a P.B. Ara, simplement, la rèplica – si ès que es pot considerar així – apareix signada per “Pedro”.

 Animadversió  i antipatia, cap ni una. Jo estim els hotelers, com si m’haguessin pastat… Peró  deixar de banda “Capdepera” perquè – segons “Pedro” comenta – no la coneixen, és realment la demostració més eloqüent  de separatisme. I estic convençut que els bons hotelers  gabellins no pretenen això. És el seu poble.

 Podria rebatre tots i cada un dels punts de vista que vessa en “Pedro” a la seva carta. Però no ho faré, i no perquè no compti jo amb arguments suficientment contundents per deixar-lo KO, que és el que sembla que pretén fer en “Pedro” amb mi. No sóc practicant de boxa. No en temes seriosos.

I no contestaré a “Pedro”, lògicament, perquè no consider elegant respondre un escrit que no porta el nom i cognoms  del seu autor,  com sempre un servidor he fet. És allò de “tirar la pedra i amagar la mà” o allò altre de “la veu del seu amo” i altres qualificatius que un podria afegir.  Però, en aquest cas, el que resultaria més exacte és el de “mancat de valentia, de coratge”. I no voldria, “Pedro”, en cap  cas, que això fos interpretat en sentit pejoratiu,  ni molt manco ofensiu.

Senzillament es tracta de donar la cara. Tot la resta són vuits i nous i cartes que no lliguen, com no lliga el seu escrit, “Pedro”, amb el contingut  del meu .

Repetesc: On és el nom de Capdepera? Per ventura,  posem per cas, no s’inclou en el paquet promocional l’esdeveniment del Mercat Medieval de CAPDEPERA o el mateix Castell de CAPDEPERA?

Atentament,  

Bartomeu Melis i Melis  “Meyme”  
D.N.I. 78.171.332 J