" ...els nens que no entenen les matemàtiques en la seva llengua menys ho faran en anglès! "

 

Res en el món és més perillós que la ignorància sincera i l’acurada estupidesa. La promoció de les llengües és una cosa molt important, però creure que impartir assignatures, com per exemple matemàtiques en anglès, ajudarà els nins a millorar el coneixement lingüístic és una aberració..., els nens que no entenen les matemàtiques en la seva llengua menys ho faran en anglès! Que és fonamental donar  als nens algunes classes en les llengües més importants per la seva futura vida, això és clar!, però amb sistemes educatius realistes, com els que s’han aplicat durant dècades, per la seva eficàcia, per exemple en països com Holanda, Suïssa o Bèlgica, centres dels parlants de molts d’idiomes europeus. El mestre dóna la classe només parlant en aquest llengua, intentant parlar només en aquesta llengua, amb el suport d’imatges audiovisuals, amb resultats inicials molt lents; però després, millorant exponencialment i gradualment, els nins poden aprendre més paraules, frases, gramàtica, i al final inclús inicialitzar literatura! A nivells més alts dels estudis, en algunes assignatures com per exemple en Medi o en Ciències Socials, el mestre pot de vegades utilitzar textos interessants en anglès... però això és al final de la progressió!     

Cal obrir els ulls i fer uns aclariments de les coses sobre aquesta societat on cada dia empitjora el nivell cultural, per tants efectes secundaris nocius que afecten el desenvolupament cultural dels nins i de la societat en general. És molt important que els nins aprenguin els fonaments dels estudis en la pròpia llengua per tal que els puguin assimilar i entendre correctament! Els estudis generals han de ser ensenyats en la llengua materna i l’ensenyament de la llengua nacional en profunditat, preferentment les dues a parts iguals!, i llavors es podrien augmentar les hores d’ensenyament per una o més llengües d’estudi, tal com s’aplica en altres països molt més desenvolupats en l’ensenyament de llengües.

Clarament, jo estic totalment en contra del TIL! Quan la majoria decideix, el polític ha de callar i certament no ha de ser un dictado. Com a mínim hauria de ser així, el polític ho hauria d’entendre i evitar aquestes actituds arrogants, amb decisions "ex cathedra", en contra d’una immensa majoria de i professors i de gent de tota mena, no convençuts per aquestes actituds prepotents d’un govern complaent amb la seva pròpia ceguesa i deficiència!

 

Bernard Boutique