Image
La corresponsal de Cap Vermell a l'inaguració del desdoblament de la via ferroviària entre les estacions d'Inca i l'Enllaç captà aquesta imatge que deixa constància de les primeres obres del tren fetes els anys 20 del passat segle.
En castellà no deixa de tenir la seva gràcia.