Més topònims

Ha arribat el torn de la inefable companyia Coca Cola, la qual també ha volgut fer la seva modesta aportació a la diversitat formal del topònim d'aquest trosset de la costa mallorquina, on a alguns ens ha estat donat de néixer i viure. N'havíem vist de tot color: Cala Retxada, Cala Ratchada, Cala Rayada, Cala Radjada... Però aquest Cala Ratsada és una autèntica novetat, que introdueix nous elements fonètics fins ara inèdits.
Res, res, a continuar, i cadascú que triï. Total...