No n'han rascada ni una

Però ni una. S'han equivocat amb el nom del poble i, per afegitó, ens han ecolomat un topònim d'quells que, si no fessin plorera, farien riure: CLOTE SAGRAVA. Redell, tu, no són berbes això!

I aquell va dir, i què vols? Eso es lo que hay, va afegir l'altre.

Esperam que el circ sigui un èxit, ja que els cartells són un fracàs.