Una lectora ens ha remès aquestes dues imatges amb un breu comentari: "Des de fa tres dies, devora un contenidor de rebuig hi un matalàs (de com a mínim 150 cm) i cadires de terrassa al carrer Pinzón de Cala Rajada, devora de la part posterior de Clarel"