Fa uns anys se retolaren molts de camins del municipi. Més tard s'afegiren uns pals indicatius d'excursions pel municipi. Dues accions necessàries per a millorar l'orientació pels camins de muntanya i de fora vila del municipi.

Com podeu veure a les imatges les senyals indicatives es troben  en mal estat. Algunes per deteriorament dels elements i d'altres perquè qualque incívic les ha fet malbé. 

El cert és que caldria fer un volt i reposar les que es troben en mal estat o adobar les rompudes.