Està obligat un establiment públic a disposar de servei WC per als seus clients?


Un lector ens envia el comentari de que considera de molt mal gust el que fan a Can Patilla durant el Mercat Medieval, ja que no ofereixen als seus clients el poder anar al bany.
I ens demana: És legal? En qualsevol cas, ai si algú els hi demana un full de reclamacions!