Datiler de Ca's MetgeDATILER DE CA’S METGE.-  També als anys 60.  Carrer actualment anomenat “Segadors Gabellins”, nom que va substituïr el d’un veïnat caigut per Dèu i per la Pàtria. Al fons, el Castell. A l’esquerra, vora l’edifici de la que aleshores va ser oficina de Telègrafs (davant de l'actual supermercat de Ca’n Pep), s’hi trobava un ample espai, un jardí on hi ha, encara, un arbre de pisos (araucària) i altres espècies vegetals. Però, en aquell temps, el més apreciat pels nins i nines del poble que jugaven a la propera plaça de l’Orient era el datiler. Frondós arbre que desprenia grosses violes carregades de dàtils, saborosos, dolços, un plaer per a aquells al·lots, que agraïen a les nines Antònia Maria i Pilar, filles del metge Antoni Llinàs i la seva esposa Maria Caldentey, de ca’n Creu, l’obsequi que d’elles rebien, traduït en fruit del llarguerut datiler.