En teoria, i a la pràctica, es tracta de la senyalització d'un itinerari a peu pel nostre municipi. Concretament marca la pujada cap del bosc vora el parc de s'Alzinar. 

Suposem que algú  va llevar la marca indicativa de la direcció a seguir i ja que es pintava la paret també pintaren el pal. 

Ara la senyal es troba ben camuflada...