Voleu dir que cal?


No és festa si no ho enregistres? Voleu dir que algun d'aquests vídeos té el més mínim valor artístic? Idò per què ho enregistrau?
Gaudiu de la festa i passau del mòbil!