Els parcs infantils dels municipi han estat renovats en els darrers anys, ajustant-se a la normativa que regula aspectes tan importants com la seguretat.Dissortadament no sempre se fa un ús adequat de les instal·lacions: de vegades hem vist adults utilitzant-los o grups de joves fent bretolades. Així i tot, en general, sembla que es mantenen en bon estat.

Però també és cert que aquests elements necessiten una revisió periòdica i un bon manteniment. Volem pensar que aquestes revisions se fan, la qual cosa no lleva que l'ús acabi deteriorant algunes fixacions o elements més febles, que necessiten una reparació immediata. 

L'imatge esta presa al parc infantil de la plaça Castellet, i mostra la necessitat d'aquest seguiment que garanteixi la seguretat dels usuaris.