Ben mig del carrer Sant Andreu. Amb les pluges els clots surten com a bolets. Millor dit, creixen com a bolets! I com el manteniment dels carrers és deficient passa el que passa. Aquí en tenim un del carrer sant Andreu especialment perillós. Una fondària de 20 cm pot fer mal a un vehicle i, el que és més important, a les persones que hi va dedins.
Si qualque responsable vol prendre nota. Gràcies!