Francisco Massanet i Margot Fuster, ens ha comentat Antoni Flaquer " Coix"


Acaba d'apareixer dins d'una calaixera de l'antic arxiu d'una entitat gabellina aquesta fotografía que, tal volta, està presa al moll de Cala Rajada. No ès molt segur, emperò. Li manca qualitat. Aixì i tot, ens l'han feta arribar per si de cas poguèssim fer qualque averiguació sobre l'identitat de la parella que es veu a l'imatge amb fons borròs i presència de barques, la qual cosa fa pensar si podría, aquest lloc mariner, correspondre a la nostra contrada.
No ho sabem! Esperam l'ajut dels nostres lectors i lectores per veure si en treïm suc o sabó.
Qui pot ser aquesta parella i ón es troba?
Ben segur que algú les coneixerà!

Francisco Massanet fou nét d'’Antoni J. Massanet, torrer de far que va escriure sobre els fets i els personatges locals més importants de l’època, també autor del llibre "Vida i costums a Capdepera (1812-1931)". Comenta Antoni Flaquer que Francisco Massanet morí jove.

Margot Fuster, "de can Pota", mare del pintor Colau Vives.