És trist haver de recordar als nostres veïns i visitants que no s'han de tirar fems des dels cotxes. Però se fan campanyes recordant una vegada i altra coses que hauríen d'estar assumides per uns ciutadans "minimament" civilitzats.

Així se van posar per les carreters i camins senyals recordant que esta prohibit llençar fems a les voreres.  Algunes d'aquestes senyals es troben rompudes i formen part de les deixalles.No estaria de demès canviar-les o llevar-les.