En aquesta època les flors dels pins estan madures i plenes a vessar de pol·len. La pol·linització dels pins, els arbres més abundants dels nostres boscos, omplen de pol·len l'atmosfera per uns dies formant núvols especialment  intensos els dies de vent.