Jura de bandera


A les generacions més joves els pot semblar una cosa estranya, però durant molt d'anys marcà la vida dels joves espanyols. La "mili" obligatòria era una etapa que havien de passar gairebé la totalitat de la població masculina.

Aquesta imatge correspon a la Jura de Bandera de Joan Caracu, a  l'any 1965.

Ens comenta que aquell dia s'hi trobaren un bon grapat de gabellins...entre d'altres Pedro Llabata, Jose Gómez, Antonio Melis, Miguel Sancho, Pedro Alzina o Miguel Ferrer.  


Arxiu Jusan