Homenatge als padrins
 


Aquesta imatge correspon a un homenatge als padrins i padrines de Capdepera que se va celebrar al Bar Nou. Desconeixem la data.A la fotografia podem veure a Na Paquita Mas, molt jove,  amb la seva padrina materna i a Joan Caracu i la seva padrina.

 
Arxiu Jusan