Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 323
Durant el mes d'agost laincidència de COVID19 ha anar disminuint a les Illes Balears
Des de la darrera informació publicada a Cap Vermell (4 d’agost) les xifres de casos positius de COVID han variat notablement, tant a nivell d’Estat com a les Illes Balears.  Per que fa a la nostra Comunitat Autònoma hem assolit la xifra de 97.862 casos acumulats confirmats a data 9 de setembre (per 85.904 de dia 4 d’agost).

Al voltant dels darrers dies de juliol i els primers d’agost se donà el punt àlgid de l’anomenada 5a ona de la pandèmia, produint-se una baixada en el nombre de casos, de forma gairebé contínua (amb petits repunts, que no modificaven la tendència a la baixa) que s’ha mantingut fins ara.

Per illes aquestes són les dades per illes (dades de 9 de setembre):

  Incidència
7 dies
Incidència
14 dies
Positius acumulats Finats
Illes Balears 71,3 177,1 40.634 933
Mallorca  74,5 174,6 29.027 774
Menorca 35,5 88,9 3.416 40
Eivissa 77,7 250.9 7.843 113
Formentera 25,2 134,4 348 6

Se pot observar una disminució de la incidència a totes les illes, essent Eivissa la que manté una incidència notablement superior a 14 dies.

Si atenem a la nostra comarca Capdepera va marcar el nivell més alt  dia 5 d’agost, amb una incidència a 14 dies de 567,53, després un continu descens fins ara amb petits repunts els dies  16 i 25 d’agost i 2 de setembre.  A Artà  el punt màxim va ser dia 31 de juliol per disminuir progressivament  amb lleu repunt dia 7 d’agost. Son Servera va  tenir el màxim dia 26 de juliol, disminuint amb dos petits repunts dia 8 d’agost i 2 de setembre. Sant Llorenç va registrar el punt més alt dia 31 de juliol amb baixada i repunt dia 21 d’agost. Per acabar el llistat de pobles de la comarca, Manacor va enregistrar el major percentatge dia 2 d’agost per seguir una línia descendent fins avui.

 

Les dades actuals per municipis de la comarca de Llevant:

 

Municipi 7 dies Incidència
7 dies
14 dies Incidència
14 dies
Casos acumulats
Capdepera 2 16,45 15 123,38 519
Artà 4 59,10 7 87,68 506
Son Servera 5 42,31 19 160,79 690
Sant Llorenç 7 80,06 14 160,15 477
Manacor 34 74,36 60 134,75 3.398

 Se pot observar (si comparam amb la darrera informació de 2 d'agost) que les incidències han baixat notablement. Pel que fa a Capdepera, ha passat d'una incidència a 7 dies del 189,2 a 16,45, mentre que la incidència a 14 dies ha minvat de 435,5 a 123,38. A altres municipis de la comarca (com Artà) la disminució ha estat encara més dràstica.


Pel que fa a les vaccinacions cal destacar l’assoliment de la fita de vaccinacions del  70%, concretament s’ha arribat al 77,6% de pautes completes i un 80% si parlem de primeres dosis.Aquesta devolució positiva de la 5a ona, ha propiciat el relaxament de les mesures de protecció. (*) Dades del Visor Covid-19 >Illes Balears del Govern de les Illes Balears