Clicau la imatge superior per veure l'informe de Marilles

 

La recent publicació de l'estudi de Marilles ha despertat força interès, i diferents mitjans, entre ells El Pais o més recentment The Guardian, s’han fet ressò a aquest estudi on es recull l'anàlisi de que a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, “ja s'obtenen 10 euros de benefici per cada euro invertit”.

Hem sabut que hi ha hagut algunes reaccions a nivell local a les elevades xifres de beneficis de les que parla l'estudi.

 Quan en una comptabilitat de capital natural es parla de 'beneficis', es fa referint-se a la suma del valor que els ecosistemes ens faciliten afegit a les estimacions del total de la facturació de les empreses dels diferents sectors, i no al benefici final que obtenen les empreses.

Antoni Font, coordinador del projecte, ens explica: "en aquests sistemes de comptabilitat natural, quan es parla, per exemple, de beneficis de les activitats de busseig, la xifra que es reflexa a l'estudi de  583.158,70€ s'obté de prendre el total de la facturació estimada dels centres de busseig i afegir-li una estimació (amb tècniques prou contrastades) de tot allò que els bussejadors gasten -avio, hotel, restaurants- per arribar a poder bussejar”.

D’aquest estudi es por dir que per cada 1000 euros que els bussejadors se gasten en aquesta activitat, se generen  altres 1500 en altres serveis. És a dir d’una banda “el benefici” dels centres de busseig és de tots els que fan feina a la Reserva (no ‘”un” en concret) i aquest benefici suposa aproximadament un 40% del total, l'altre 51% correspon a les despeses de viatge, allotjament, etc...

De l’estudi se pot concloure que una part del benefici hoteler, dels restaurants, etc... de la zona es deu a que hi ha visitants que queden molt satisfeta amb el servei i les aigües de la reserva en les que treballen els centres de busseig del municipi.

Es una manera de donar llum als beneficis de les activitats de busseig, i també a l'existència d'una reserva marina que, inequivocament, actua de reclam per als clients dels centres de busseig".