Amb motiu del Dia Mundial de les Aus, al Parc de la Península de Llevant, el passat dissabte 6 d'octubre,  vàrem organitzar una activitat d’agenda d’anellament d’aus. Dirigits per en Manolo Suárez i en Xavi Llabrés del GOB vàrem aprendre el procediment que se fa servir i la seva importància per tal de conèixer les poblacions d’ocells que hi ha a les Illes Balears i de les espècies migratòries que hi passen.

Un grup de 17 persones procedents d’Artà, Capdepera, Petra, Alcúdia, Alaró i Manacor pogueren veure de ben a prop ropits, busquerets de cap negre,  coa roja, teulader o gorrió, ferrerico, sòl·lera boscana i conèixer els seus trets més característics per tal de poder diferenciar els mascles de les femelles , si són individus joves o adults, … així com el seu comportament.

A més,  varem poder escoltar diferents cants d’ocells i amb els prismàtics poguérem identificar esparvers i milanes volant al mateix temps, la qual cosa que ens permeté poder comparar-los.

 Una activitat ben entretinguda que ha estat  de l’interès tant de grans com dels infants que ens varen acompanyar.

 

Equip d'educació ambiental
Parc natural de la Península de Llevant