Fins fa dos dies, ben entrat el mes de juliol, arribava dins la mar. Les aigues estancades generen brutor.

Pocs anys s'ha viscut una situació semblant. Quan els boscos són ben secs i amb el perill d'inciendi que hi ha, el torrent de Canyamel encara raja sonor pel seu recorregut. Fins fa dos dies arribava a la mar, amb la platja plena de banyistes.

Aquesta curiositat natural no deixa de tenir alguns riscos de salubritat. S'hi pot banyar? Es neteja el verdet que hi ha?. El problema són les aigues estancades salobres que generen brutor i mosquits. No hi ha cap cartell que avisi dels riscos que es corren. Sols hi ha una corda que va de banda a banda de canal sense saber exactament què vol dir. 

Idò si no ho sabien, ja ho saben, els responsables.