A l'habitatge de la plaça de l'església, situada vora Can Creu, han reiniciat les obres de la façana que havien estat aturades fins fa uns dies.

 El conflicte ha esta molt comentat i s'ha allargat molt en el temps.

Ara les obres s'han renaudades i el final sembla més a prop.

Recordem que aquestes obres de restauració de la façana han estat aturades durant uns mesos, per discrepàncies entre la propietat i l'ajuntament pels materials emprats en el folrat de la façana. Fa uns dies se va instal·lar l'andamiatge (que havia estat retirat prèviament, per decret de batlia) i se fa feina per acabar les obres el més aviat possible.