El tram del carrer Nereides entre l'hotel Son Moll i l'hotel Clumba s'ha asfaltat. Prèviament s'havia adobat una claveguera en el passeig Amèrica.
Crida l'atenció que aquest tram s'ha asfaltat de color vermell (granat). La regidora d'Obres, Mònica Viejo, ens ha comentat que ha estat així perquè serà una continuïtat del passeig marítim. que se reformarà a final de temporada. L'idea és convidar als passejants cap a la zona comercial de Cala Rajada.Alguns han qüestionat si aquesta actuació era prioritària. Mentre se dugui a terme la reforma del passeig marítim, aquest tram quedarà com apedaçat .