Fa un repàs a l'origen de les desigualtats entre el nord i el sud

 Se podrà visitar al Centre Cap Vermell, fins dia 31 d'octubreDijous, 8 d'octubre, se va inaugurar l'exposició " Mira't el món", organitzada pel Fons mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Aquesta exposició esta muntada al bar del Centre Cap Vermell i consta d'una sèrie de plafons organitzat en cub que plantegen diferents aspectes de la desigualtat entre països rics i pobres, o ve a ser el mateix entre el nord i el sud.


A partir de sis blocs temàtics, que es corresponen amb sis torres formades per cubs de gran format, l’exposició analitza de manera genèrica els principals factors que provoquen l’esquerda entre un nord enriquit i un sud empobrit: l’origen de les desigualtats, el problema del deute extern, els recursos i la sostenibilitat, l’armamentisme, les migracions, la salut i l’educació.

Una exposició senzilla, amb missatges clars i contundents. Una visió ràpida de les desigualtats del Món. A Cala Rajada, al centre Cap Vermell, se podrà visitar fins dia 31 d’octubre de 10h a 21h.


Què és el Fons

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1993 arran d’una campanya anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0’7%” organitzada el 1992 per Justícia i Pau de Mallorca, amb la col·laboració d’algunes ONG, per engrescar les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la creació d’un Fons de Cooperació.

El 19 d’octubre de 1993 es constituí a Palma de Mallorca el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació amb l’objectiu de coordinar i canalitzar les seves aportacions anuals a la cooperació per al desenvolupament i gestionar aquests recursos a través de projectes de cooperació, de forma eficaç per contribuir a un desenvolupament integral i autosostenible de les persones i comunitats del Sud a qui es dirigeixen aquestes propostes.