Aquest dimecres, dia 3, el carrer Llevamans de Cala Rajada ha estat tancat al trànsit. El motiu no ha estat altre que unes obres de reparació de la reixa de les aigües pluvials. Aquest és un carrer essencial per a la baixada cap a Elionor Servera des de la zona alta del poble, i per tant el seu tancament suposa un seriós transtorn per a la circulació. En qualsevol cas, s'esperava que aquestes obres quedassin immediatament resoltes i que el dijous mateix es pugués reobrir el carrer.