El teatre municipal de Capdepera comptarà amb el primer cinema digital de la comarca

L’Ajuntament de Capdepera, en sessió plenària i per unanimitat dels seus 17 membres, va aprovar la instal·lació al Teatre Municipal de l'equipament de cinema digital. Aquest sistema consisteix en un projector digital HD NEC,  amb sistema de so Dolby TRUE HD que permetrà poder oferir pel·lícules en alta definició i retransmissions culturals amb un excel·lent nivell de resolució d’imatge i so, ja siguin esdeveniments musicals (òperes, dansa i concerts), esportius o qualsevol altre tipus d’espectacles.

La concessió, mitjançant concurs - al qual declinaren, a darrera hora, presentar-s’hi altres empreses -  fou guanyada per una associació  del municipi gabellí, anomenada ”Associació Cultural de Cinema Capdepera”.

L’esmentada entitat, pel seu propi compte i risc, ha efectuat  l’instal·lació de tot l’equipament, que suposa una despesa d’uns 60.000 euros. Així, l’Ajuntament no haurà de fer cap bestreta perquè els veïns aficionats al cinema puguin continuar comptant amb projeccions audiovisuals que, a més, seran en alta definició i conservant  el mateix preu d’entrada: 5 euros.

 L’actual maquinària per a films de 35 mm. que, l’any 2004 fou donada pel Cinema Juva de Cala Rajada al poble, serà retirat, ja que el sistema quedarà obsolet en els propers mesos.

 Els pressuposts municipals de Cultura, el mateix que passa amb el teatre o les festes, contemplen anualment el pagament de 9.000 euros en concepte de cinema, despesa que no es veurà augmentada a causa dell canvi de projector. L’organisme al qual s’ha adjudicat el servei està obligat a mantenir, com a mínim, el mateix nombre de projeccions anuals que s’han vingut realitzant en el transcurs dels darrers anys. El preu de la recaptació en concepte de venda de localitats recolzarà l’associació en la inversió de la nova maquinària, al llarg d’un període de 10 anys, subscrit amb el consistori gabellí.

Les projeccions amb aquest nou format s’iniciaran el proper cap de setmana (dies 25 i 26 de gener) amb la projecció de la nova pel·lícula de Disney: “FROZEN”.


A.C.P.C.C.