Amb una marca de 8:59

(la seva millor marca de l'any)

demostrà una progressió

però que no fou suficient

per obtenir pòdium.

A continuació el vídeo de la cursa:Els comentaristes de tv expliquen perfectament els canvis de na Claudia.