Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 349

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Expedient núm.: PLECAT/2022/3
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatoria: extraordinària
Data i hora:  17 / de març / 2022 a les 13 hores
Lloc:  Sala Magna (Edifici Cap Vermell)

No admet participació a distànciaMotiu: «MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4/2022 CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇANT AMB ROMANENT TRESORERIA DESPESE GENERALS»


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva

  1. Expedient 1202/2022. PRESA DE POSSESSIÓ MIREIA FLAQUER LLULL
  2. Expedient 1204/2022. PRESA DE POSSESSIÓ MARGALIDA BISQUERRA GRACIA
  3. Expedient 1330/2022. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4/2022 CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇANT AMB ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

 B) Activitat de control 4. Expedient 1354/2022. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA A RÚSSIA