Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 1450
Wikipèdia: 

El fibrocimentfibrociment d'amiant o uralita (nom comercial de la marca de l'empresa que el fabricava, provinent del mineral uralita, de presència fibrosa,[1] és un material de construcció compost per ciment i fibres d'amiant que li donen una gran resistència mecànica alhora que una gran lleugeresa i resistència a la intempèrie. Per aquest motiu, s'emprava com a tancament de façanes, cobertes lleugeres o, bé, per a la fabricació de canonades o xemeneies. L'inhalació de partícules d'amiant pot ser molt perjudicial per a la salut, pot produir fibrosi dels pulmons (asbestosi) o diversos càncers (de pulmó, mesotelioma…), fet que ha suposat la seva prohibició en la construcció.


El fibrociment amb amiant conegut al nostre país com a “uralita” és un material utilitzat durant molts d’anys per construir canonades, sostres, canals de pluvials... Se va demostrar que les fibres d’amiant que s’usaven en aquest material era potencialment cancerígena i a desembre de 2002 se va prohibir, si bé un any abans se va deixar de fabricar i només es permeté comercialitzar la ja fabricada.

Els materials amb amiant tenen un cicle de vida entre 20 i 50 anys, per tant encara queden instal·lacions d’uralita a les vivendes, moltes d’elles a finques de fora-vila i edificis antics. Moltes se van enretirar, com ara la del pati cobert de s'Auba, que es va fer per una empresa especialitzada però altres encara queden.

La part tòxica de l’uralita és la fibra d’amiant. Els més perillosos són els que es desfan i es converteixen en bocins, pols o fibres que s’escampen per l’aire. Les fibres són indetectables i s’acumulen a la roba o inhalar-se. Per la perillositat d’aquest material s’aconsella contractar el servei d’una empresa especialitzada i depositar-les en abocadors autoritzats on se gestionen adequadament en contenidors estancs i etiquetats  

 La retirada d’uralita vella s’hauria de fer abans d’arribar al final  de la vida útil del producte (devers 25 anys). I retirar´la obligatòriament quan s’observi un desperfecte en el material.

Què passa si no es retira adequadament? Segons la gravetat de l’infracció les sancions poden oscil·lar entre els 30.000 euros i els 600.000 euros.

En el nostre municipi, com la resta de l’Estat, l’uralita s’ha emprat molt i encara ara s’hi troben sostres en alguns edificis, cobrint terrasses, a fora-vila, edificis vells... Dissortadament no sempre se segueix la normativa i quan es retiren les peces d’uralita, com el cas que il·lustra aquest article, són abandonats en qualsevol lloc.

En aquest cas les peces se troben trossejades i abandonades enmig del bosc, on continuen el seu deteriorament. Com podeu comprovar a les imatges, aquests enderrocs no són de fa un dia. Segons ens han informat es troben prop del camí de són Talent.Degut a que es tracta d'un abocament incontrolat (i segons la normativa també il·legal) la responsabilitat de la seva retirada passa a ser pública. Difícilment es podrà saber el responsable de l'abocament.