Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 1234

 “El plec per a licitació del contracte de les escoletes arriba sis mesos tard. Ara es tracta de garantir la qualitat del servei i els drets laborals
Amb sis mesos de retràs l'equip de govern ha fet arribar als grups de l'oposició un esborrany dels plecs per treure a licitació el nou contracte del servei de les escoletes. Cal recordar que l'anterior contracte va acabar a final del mes d'abril, motiu pel qual aquest esborrany s'hauria d'haver tengut llest en els mesos de gener o de febrer d'enguany per a poder-hi treballar i tramitar tot el concurs públic abans de la finalització de l'anterior.

De fet, la causa principal perquè a dia d'avui no hi hagi servei a l'escoleta Es Ferreret de Capdepera és l'absència de l'anunci de licitació del nou contracte tres mesos abans que acabàs l'anterior -condició indispensable per a aplicar una pròrroga forçosa- i en general l'absència de previsió i de negociacions per a intentar una pròrroga consensuada abans que acabàs l'anterior contracte. 

Aquesta falta de previsió farà que un servei que s'hauria d'haver tengut adjudicat el passat mes d'abril no hi estarà fins als mesos de setembre o octubre.

 Des de Més per Capdepera hem fet arribar a l'equip de govern les nostres propostes, referents a la concreció i millora del text, i sobretot en el sentit que els criteris d'adjudicació de caire social tenguin al manco un pes del 25%, de forma que l'augment del sou de les treballadores per damunt del que marca el seu conveni o les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, entre d'altres mesures, obtenguin una bona puntuació. També sol·licitam que es prevegin possibles rebrots del Covid i situacions semblants, de manera que hi hagi instruments per a evitar que es torni a repetir la situació que hem viscut enguany. També demanam que es tengui en compte l'opinió de les APIMAS, per si tenen alguna proposta a realitzar.

Reclamam a l'equip de govern la màxima diligència en la tramitació dels plecs i del procediment del concurs, ja que cal recordar que, mentrestant, l'escoleta de Capdepera roman tancada.

 Més per Capdepera