Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 1485
"Amb l’empresa començarem a preparar l’escoleta i, si tot va be, dilluns l’escoleta municipal de Cala Rajada oferirà el servei."


Hem parlat amb Agustí Nebot, regidor d’Educació de l’ajuntament de Capdepera, perquè ens expliqui la seva versió de la posada en marxa de les escoletes municipals. Ha volgut fer una introducció prèvia de la cronologia dels fet.

Dia 15 de  març s’incià l’Estat d’Alarma i se suspenen els serveis de les escoletes. Dia 30  d’abril acaben els contractes de les escoletes i s’aturen els tràmits administratius. A mitjans maig vam començar a tenir reunions amb les empreses que gestionen les escoletes, fent sondeigs per conèixer les necessitats que hi havia per reobrir les escoletes i  com resultà molt baixa a les empreses no els interessava obrir. A principi de juny va començar a pujar la demanda, tornant a fer reunions amb les empreses i repetir els sondeigs, arribant a la conclusió  que s’havien d’obrir les escoletes. Se convocà a les dues empreses per demanar si estaven disposades a obrir i van dir que si, però que volien un document per escrit. Ho consultaren amb la secretaria i l’interventor i  ens comunicaren que aquest document no es podia fer. Malgrat tot la junta de govern va decidir fer un decret de batlia en el que se deia que l’ajuntament se feria càrrec de les despeses derivades de l’obertura de l’escoleta ( la neteja de les aules, els sous de les treballadores i les despeses de la desinfecció per la COVID19). Aquest decret se va presentar a cada empresa i a l’AMIPA d’”es Ferreret”. L’empresa que gestionava Cala Rajada va tenir una reunió amb el seu gestor i l’interventor per aclarir alguns dubtes, que se van solucionar, i l’empresa estava disposada a obrir.

L’empresa que gestionava l’escoleta de Capdepera, va telefonar per dir que aquesta documentació no li bastava, que volien un altre documentació. Se poà en contacte amb l’interventor, qui va comunicar que la documentació  que demanaven no se podia fer. Tant la secretaria con l’interventor van dir que aquest document no es podia fer, que lo màxim que es podia arribar a fer era el paper que s’havia fet abans. Els serveis jurídics de l’empresa insistiren que sense el document sol·licitat no podien obrir.

A partir d’aquesta negativa vam començar a cercar altres alternatives. Primerament van contactar amb empreses relacionades amb aquest sector  veure si volien subrogar el personal durant un més o dos mesos, mentre sortia el concurs. I cap empresa s’ha volgut fer càrrec per aquest temps. Una altra opció que vam preveure era cercar una altra empresa que no estigués relacionada amb el sector, per subrogar al personal. Aquesta empresa no s’hi  dedica a les escoletes i l’interventor ens informà que si el gestor d’aquesta empresa no feia la subrogació correcta podria perjudicar a les treballadores d’es Ferreret, per tant vam decidir descartar aquesta opció. Una altra opció  que se va  plantejar va ser subrogar directament, per part de l’ajuntament, al personal i gestionar directament el servei emparant-nos en el Decret COVID19 autonòmic. Se proposà a la secretària aquesta proposta però ens comentà que no és possible perquè la gestió de les escoletes no  és una gestió pròpia de l’ajuntament, és una gestió impròpia i per tant no pot assumir el personal amb aquest decret. Aquest decret permet contractar personal 3 o 6 mesos (com s’ha fet a serveis socials), però només és per serveis socials i aquesta possibilitat se va anul·lar.

Ara mateix vist que cap d’aquestes tres opcions ens poden solucionar el problema, el que hem decidit, vist que la situació de feina en el municipi comença millorar un poc, és proposar a l’empresa que gestiona l’escoleta de Cala Rajada si estaria disposada a acollir els nins i nines de Capdepera. Ens comentà que primer volia cobrir les necessitats dels pares de Cala Rajada i si hi havia lloc no tenia cap problema que els pares de Capdepera que tinguessin la necessitat de dur els seus infants a escoleta els duguessin a Cala Rajada. Els tècnics es van posar en contacte amb al Conselleria per veure si això era possible i varen dir que si, que entre escoletes del mateix municipi no hi havia cap problema, degut a l’estat per mor de situació creada per la pandèmia.

Dilluns i dimarts vam fer un sondeig entre pares de Cala Rajada que necessitaven dur els nins/es al’escoleta i dimecres i dijous als pares de Capdepera. El resultat és el mateix, en total n’hi ha uns 14 nins i nines (aproximat, ja que demà encara s’ha de contactar amb alguns pares i han de dur documentació) en total, entre usuaris de les dues escoles.

Amb l’empresa començarem a preparar l’escoleta i si tot va be dilluns l’escoleta municipal de Cala Rajada oferirà el servei.

Cal recordar que en aquest moment, en que apareixen bastants rebrots per tot el país i Mallorca, vam decidir que només oferiríem  el servei pels pares que facin feina, per evitar aglomeracions de nins  i evitar posar en perill tant els alumnes com les treballadores. Però les places queden obertes per si els pares comencen a fer feina puguin anar al Centre Jove a presentar la documentació i poder dur el nin o nina a l’escoleta.”


Amb aquesta declaració, el regidor d’Educació ha volgut explicar com s’han produït els fets i comentar les passes que s’han fetes per oferir el servei de les escoletes quan, discretament  comencen a obrir hotels i negocis en el municipi.