Imprimeix
Categoria: Actualitat
Vist: 1598

Fa unes setmanes anunciàvem (a principis de juliol) l’inici de les obres al mur de contenció de l’hort de s’Alzinar i de la caseta del transformador d’electricitat. De fet aportàvem algunes imatges dels operaris fent feina.

Ara les obres es troben aturades per un decret de batlia.

Dia 12 de juny l’Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) presentava una comunicación previa, por obras consistentes en la reparación de desperfectos y refuerzo estructural de diversos muros de contención de tierras. Les obres, per un import de 21.151,89 euros, les havia d’executar l’empresa Sort d’enfora.

El departament d’urbanisme de l'Ajuntament de Capdepera considerà que el procediment de comunicació prèvia no era adequat pel tipus d’obra, ja que precisa llicencia urbanística amb tota la documentació que li pertoca: projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat, direcció d’obres... vaja tot el projecte.

Reunit l’IBISEC i representants de l’Ajuntament arribaren a l’acord per poder dur a terme les obres durant l’estiu. Així l’Ajuntament encarregarà un projecte a un arquitecte (de fet , ens han informat, que en breu els serà lliurat), es trametrà i arrancaran les obres. Des de la regidoria d'Educació es confia que els terminis permetin fer les obres en l'estiu, és a dir, durant aquest mes d'agost i la primera setmana de setembre. 

El projecte el pagarà l’Ajuntament de Capdepera, però pensam que és l'IBISEC qui hauria de pagar la despesa (malgrat l'Ajuntament encarregués el projecte  per a fer més via), però s’ha argumentat que és la solució per poder acabar les obres abans que comenci el curs 2017-2018 a s’Alzinar i desbloquejar la situació.