Informació bàsica sobre la protecció de dades

Responsable

Associació cultural Cap Vermell

Finalitat

Publicar informació en català sobre el municipi de Capdepera o que li afecti ja sia en tex, fotografía o video.

 

Consentiment cada interessat

Destinataris

Població de Capdepera o que tengui interés en el municipi.

Drets

Drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i OPOSICIÓ, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació adicional a continuació

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, a continuació

 

El titular del web www.capvermell.org o www.capvermell.cat (el "Web") és l’associació cultural Cap Vermell ("CAP VERMELL"), les dades d'identificació de la qual són les següents:  

Domicili: Carrer des Baverons, 7. 07590 Capdepera

C.I.F.: G 57044976

Correu electrònicAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Telèfon: (+ 34) 609 94 34 48

Dades registrals: inscrita en el Registre d’associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Accés al Web 

Aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l'usuari informació relativa a CAP VERMELL, els seus serveis i/o activitats.  L'accés i ús del Web per l'usuari comporta l'acceptació de les Condicions Generals d'Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web. L'usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d'Accés i Ús i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les Condicions Generals d'Accés i Ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Web i el seu contingut.  

Utilització i funcionament del Web  L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d'Accés i Ús i, en el seu cas, a qualsevol altres condicions que CAP VERMELL estableixi a l'efecte al Web.  En conseqüència, l'usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat i serveis de CAP VERMELL.  

Així mateix, l'usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.  S'informa a l'usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d'Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si s'escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Web, CAP VERMELL es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o excloure el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l'efecte.  

CAP VERMELL fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, CAP VERMELL no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.  

Responsabilitat  Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.  Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web o xarxes socials només seran responsabilitat d'ells mateixos.  CAP VERMELL no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de CAP VERMELL incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet. Addicionalment, CAP VERMELL no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l'usuari que es derivi de l'accés i ús del Web.  L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que CAP VERMELL pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d'Accés i Ús, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.  

Política en matèria d'enllaços (links) 

  1. a) Enllaços amb el WebAquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web (el "Web Enllaçant") un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat i serveis de CAP VERMELL. En cap cas, l'enllaç significa que CAP VERMELL avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.En el supòsit d'incompliment de qualssevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l'enllaç al Web de forma immediata.  
  2. b) Enllaços amb altres webs En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres webs (els "Webs Enllaçats").  En cap cas, l'existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de CAP VERMELL amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, CAP VERMELL no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.  

Propietat Industrial i Intel·lectual Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els "Continguts"], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de CAP VERMELL o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de CAP VERMELL o dels seus llicenciants. L'ús del Web per l'usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts. Queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de CAP VERMELL.  La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de CAP VERMELL poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos. 

 

Privacitat i protecció de dades.

En acompliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’acord amb el Cap. III Sec.2 d’aquest reglament (en endavant RGPD), s’informa als usuaris i interesants del següent.

 

Finalitat. 

A CAP VERMELL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la seva publicació de manera correcta i entenedora.

A CAP VERMELL no elaborarem perfils comercials d'acord amb la informació sol·licitada, per la qual cosa li informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre CAP VERMELL i els interessats.

Legitimació. La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i la resposta a la informació sol·licitada per l'interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l'interessat.

 

CAP VERMELL no facilita dades dels usuaris si no tenim el seu consentiment que se li sol·licita en cada ocasió.

Destinataris. Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per les participacions en concurso o publicitar els nostres productes o activitats.

L'usuari ha de tenir en compte que hi ha certes cessions de dades que són necessàries perquè es pugui prestar el servei sol·licitat i realitzar la prestació encomanada.

Procedència. Les dades personals que tractem a CAP VERMELL procedeixen de les seves sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats i usuaris en la participació de les activitats que proposam.

Les categories de dades que es tracten són:

- Dades d'identificació

- Adreces postals o electròniques

- Informació addicional facilitada per l'interessat

- Número de telèfon facilitat per a avisos

- No es tracten dades especialment protegides

 

Tractament de dades i Drets. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, i concretament en el Reglament general sobre protecció de dades (RGPD), l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de CAP VERMELL amb domicili al Carrer des Baverons, 7. 07590 Capdepera, amb la finalitat de poder atendre, gestionar, informar-los i donar seguiment a les seves consultes i peticions.

 En compliment amb la normativa vigent, CAP VERMELL els informa que les dades seran conservades durant el termini LEGALMENT ESTABLERT.

 CAP VERMELL posa en coneixement dels interessats i usuaris que es compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, ja que es considera que la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals que es puguin facilitar mitjançant aquest servei, necessàriament requereix l'adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accessos no autoritzats i robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, tenint en compte l'estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i riscos als quals es troben exposats.

CAP VERMELL informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que CAP VERMELL es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

En cas que sigui procedent, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CAP VERMELL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  indicant DPO en l'assumpte.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CAP VERMELL no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'interessat, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que el destinatari ens hagi sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

Nul·litat  Si qualssevol de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d'Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar a les Condicions Generals d'Accés i Ús de forma integral.  

Legislació aplicable  Les Condicions Generals d'Accés i Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola. 

Data d'actualització: Agost 2018

L.O. 15/1999 (LOPD):  Per a l'exercici dels vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació, podeu dirigir-vos per escrit a ASSOCIACIÓ CULTURAL CAP VERMELL; amb domicili social al carrer des Baverons, 7- 07590 Capdepera - Illes Balears


DESIGN, PROGRAMMING & HTML

David Milde
Am Dobben 119
28203 Bremen 
Germany
www.huarr.de

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!Valid CSS

 

CONDICIONS LEGALS D’ÚS DEL PORTAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes són les condicions generals que  regulen l'ús del servei de portal d'Internet www.capvermell.org

L'Associació Cultural Cap Vermell s'acull a Copyleft.

La còpia, distribució i impressió dels nostres continguts està permesa, sempre que s'adjunti o esmenti el nom de l'autor i el nom de la pàgina. També agrairem que ens facis saber que aquests continguts seran usats i ens expliquis breument sota quin propòsit.

L'Associació Cultural Cap Vermell no es fa responsable de les opinions que a través de cartes, col.laboracions o altres articles puguin fer altres persones o entitats i que signen com a tal.

Si la citació o l'ús dels nostres continguts es fa en un altre mitjà o portal web preguem que es faci un enllaç a la nostra pàgina, a fi que els usuaris dels continguts coneguin i puguin visitar la nostra pàgina.

Els texts estan a disposició de qualsevol modificació que es vulgui fer, no obstant això, sempre s'indicarà al lector quins pertanyen a l'original.

No es distribuiran, publicaran o imprimiran els nostres continguts (texts, fotografies, vídeos) amb la intenció d'obtenir beneficis econòmics sense haver-nos-ho consultat abans.

Confiem en el respecte i el compliment de les condicions de COPYLEFT. Gràcies.

L'associació cultural Cap Vermell es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del Portal, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

www.capvermell.org és totalment gratuït per als seus usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar el portal de manera correcta i d'acord amb la llei.

L'usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que www.capvermell.org pugui patir.

www.capvermell.org no es fa càrrec del mal ús del portal i d'irregularitats en els PC o altres plataformes electròniques dels usuaris.


- En compliment del que estableix la Llei 34/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació  i de comerç electrònic (LSSI).

Indiquem les dades d'informació general d'aquest portal web:

 

· Titular: Associació Cultural Cap Vermell
· CIF: G 57044976
· Adreça: Carrer des Baverons, 7. 07590 Capdepera
· Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

. Redacció:
Maria Vives
Pilar Díaz
Marta Aspachs
Paco Galián
Joan Cabalgante
Josep Terrassa
Llucià Sirer
Pere Cortada
Miquel Piris
Miquel Llull
Suso Rexach
Biel Mir
Miguel Bestard
Toni Flaquer
Xisco Campins
Forts ruixats tot el vespre inunden carrers i vivendes

25.05.2022
Fins les 6 del matí AEMET ha registrat 32 litres/m2 i ràfegues de vent de 78 km/h

Espigolant la premsa: Detingut un home per una agressió a una dona a Cala Rajada

25.05.2022
La víctima, que és estrangera, va haver de ser atesa pels metges i li van aplicar punts en el front. (UH)

foto arxiu

Obres al moll 1 / Esbuquen el mur

25.05.2022
Dos mesos després del temporal Cèlia

Safari de Biodiversitat a Canyamel

25.05.2022
ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA DE MEDI AMBIENT I TURISME DE CAPDEPERA.
dissabte, 4 de juny de 9.30 h a 11.30 h

Parc de Llevant / Activitats Juny 22

25.05.2022
Recompte de papallones - El medi natural del llevant - Visita guiada el procés de la pauma - Posta sol Talaia Freda, dilluns - Iniciació al nordic walking

...

"Indignació i desesperació" dels hotelers, restaurants i bars de Cala Rajada per la demora en la finalització de les obres del passeig Marítim

24.05.2022

L'empresa hauria de concloure les obres a finals de maig, però tot apunta que no serà (com molt aviat) fins a finals de juny, ja en plena temporada turística.

A recer de la veu de Mar Grimalt en el Castell de Capdepera

25.05.2022

La jove cantautora felanitxera oferí un concert íntim, que enceta el cicle «A recer de les murades»El Lorca més gabellí passa per Nova York

25.05.2022
Presentació i recital de la versió catalana del llibre feta per Miquel Llull a Palma i dissabte 28 a Capdepera

Somni de Capdepera (10) Conversa amb Raquel Fernández i Joan Campins

24.05.2022

JM Rosa conversa amb Raquel Fernández i Joan Campins

Caminant per Eivissa

23.05.2022
Entre els dies 14 i 17 d’abril caminaires de Camina, caminarà i  Cranques van recórrer alguns bells indrets de la costa eivissenca.


Costa dels Pins- Cala Rajada: L'última excursió de la temporada

21.05.2022
L’itinerari comptà amb belles vistes sobre el litoral de Llevant i un bon clima tot i la pluja menuda

Entrevista a Climent Alzina Terrassa, el regidor que va muntar el Mercat Medieval

20.05.2022

 "El motiu de l'èxit d'aquest Mercat és que s'hi va implicar molta gent del poble. Crec que ha evolucionat no com a mi m'hauria agradat més".
"Per ventura  es podria reconduir un poc perquè fos més seriós, en el sentit de no vendre segons quines coses que no són ni artesanes. S'ha deixat dur cap a una fira on venen de tot, molt teatral. Per mi ha perdut un poc l'essència del que era el Mercat Medieval quan es va plantejar.".

Impudicia

19.05.2022
Del Libro Casialgo de Marce López Sirer

Poesia en vena...d'Izaskun Franco /2/ Fins i tot els meus defectes et troben a faltar

15.05.2022
Del llibre:
 


Fins i tot els meus defectes et troben a faltar